KOMANDORZY
Przemysław Tarnacki
Marta Majoch

KOMANDOR SENIOR
Bronisław Tarnacki

KOMITET HONOROWY
kpt. Krystyna Chojnowska – Liskiewicz
+ kpt. Zygfryd Perlicki
kpt. Ryszard Wabik
kpt. Jerzy Rakowicz
kpt. Wojciech Jacobson
kpt. Witold Zdrojewski
+ kpt. Tadeusz Siwiec
kpt. Eugeniusz Moczydłowski
kpt. Jerzy Wąsowicz
kpt. Richard Konkolski
kpt. Jerzy Jaszczuk
kpt. Wacław Liskiewicz
kpt. Zygmunt Choreń
kpt. Alfred Brodziński

KADRA REGATOWA 2018
Wit Danilkiewicz
Wojciech Dargiewicz
Steven Davis
Krzysztof Geritz
Bogusław Gnatowski
Andrzej Różycki
Marcin Sutkowski
Jerzy Wilczyński
Tadeusz Wesołowski