Ocean Challenge Yacht Club wyrósł z bogatych, długoletnich tradycji polskiego żeglarstwa morskiego i oceanicznego. Chcemy kultywować i pielęgnować etos oraz wartości przekazywane pod polską banderą.

W elitarnym stowarzyszeniu Ocean Challenge Yacht Club doświadczysz znaczenia wspólnoty, odwagi i co najważniejsze – ducha wzajemnego szacunku.

Przyświeca nam cel stworzenia wyjątkowej społeczności, która połączy najlepsze obyczaje, z doskonaleniem umiejętności i sportową rywalizacją.

Naszą ideę wspiera Kapituła Klubu oraz Ambasadorzy – ludzie morza zasłużeni dla polskiego jak i międzynarodowego żeglarstwa. Cieszymy się, że możemy czerpać z ich wiedzy i jesteśmy dumni, że staliśmy się powiernikami wartości jakie nieśli ze sobą przez morza i oceany.

Żeglarstwo to stara i szacowna sztuka. Z wielowiekowej tradycji morskiej narodził się jasno określony wzór zachowań, konwenans towarzyski oraz wyjątkowy ceremoniał. Ideą Ocean Challenge Yacht Club jest pielęgnowanie i propagowanie nagromadzonych przez pokolenia zwyczajów i doświadczeń – żeglarskiego systemu wartości.

Podstawowym elementem misji Klubu jest tworzenie pomostu pomiędzy wspaniałą tradycją polskiego żeglarstwa, a nowoczesnym jachtingiem. Warto pamiętać o tym, jak wiele kamieni milowych w historii marynistyki stawiali właśnie nasi rodacy. Te sukcesy nierzadko są kontynuowane przez kolejne pokolenie ludzi morza.

 

The key role in the Club's mission is to continue to build a bridge between the great traditions of Polish sailing and the modern yachting. It is worth remembering how many milestones in the history of sailing, globally, were placed by our countrymen. Their successes are often continued by the new generation of men and women of the sea. To serve this purpose, and to support, the Ocean Challenge Yacht Club has a deep commitment to yachting and organises a full programme of racing and social activities throughout the year.

KOMANDORZY
Przemysław Tarnacki
Marta Majoch

KOMANDOR SENIOR
Bronisław Tarnacki

KOMITET HONOROWY
+ kpt. Krystyna Chojnowska – Liskiewicz
+ kpt. Zygfryd Perlicki
kpt. Ryszard Wabik
kpt. Jerzy Rakowicz
+ kpt. Wojciech Jacobson
kpt. Witold Zdrojewski
+ kpt. Tadeusz Siwiec
kpt. Eugeniusz Moczydłowski
kpt. Jerzy Wąsowicz
kpt. Richard Konkolski
kpt. Jerzy Jaszczuk
+ kpt. Wacław Liskiewicz
kpt. Zygmunt Choreń
kpt. Alfred Brodziński

 

Kluby Partnerskie