COMMODORES
Przemysław Tarnacki
Marta Majoch

SENIOR COMMODORE
Bronisław Tarnacki

HONORARY BOARD
kpt. Krystyna Chojnowska – Liskiewicz
+ kpt. Zygfryd Perlicki
kpt. Ryszard Wabik
kpt. Jerzy Rakowicz
kpt. Wojciech Jacobson
kpt. Witold Zdrojewski
+ kpt. Tadeusz Siwiec
kpt. Eugeniusz Moczydłowski
kpt. Jerzy Wąsowicz
kpt. Richard Konkolski
kpt. Jerzy Jaszczuk
kpt. Wacław Liskiewicz
kpt. Zygmunt Choreń
kpt. Alfred Brodziński